STOLTE BÅTBYGGERE: Einar Kristian og Bård Arne Vaagland leverer i helga sin og Vaagland mekaniske verksteds andre leppefiskebåt og sin tredje Vaagland-båt i rekka. Foto: Geir Forbregd

Båten er unnfanget, tegnet og bygd av brødrene Bård Arne (28), Einar Kristian (33) Vaagland med hjelp av bror Sigvart og far Einar Birger ved Vaagland mekaniske verksted i Halsa. Brødrene er andre generasjons verksdrivere. Båttypen de har tatt fram er en allorund båt med aluminiumsskrog. Den leveres i størrelser fra sju til femten meter. Vaagland 700 eller Vaagland 900. Båtene skreddersys etter kundens ønsker. Båten de leverer til Bergsvik fisk i Stavanger skal brukes til frakt av leppefisk, er en Vaagland 700 på rundt tre tonn med ett tonns lastekapasitet og en motor som gjør 30 knop.

– Ideen kom ved tegnebordet. Den første båten solgte vi på bakgrunn av tegningen, sier Bård Arne Vaagland.

Siden guttenes far overtok tomta etter Vaagland båtbyggeri i 1977, reiste bygget og startet bedriften, har verkstedet drevet mye med reparasjoner av ulike typer båter. På 80-tallet fant VMV opp en trommel for å vaske oppdrettsnøter. 300 slike tromler er så langt produsert. Ikke like mange vasker nøter lenger. De spyler i stedet. Så for å ha flere bein å stå på begynte guttene å tenke på alternativer. Ide til en båt ble unnfanget. Ulike ideer ble nedtegnet og så plutselig hadde de en type de mente de kunne prøve å satse på. Med litt hell fikk de solgte den første, og den solgte den andre. Siden har det rullet.

De bygger alt fra grunnen. Med lang erfaring fra reparasjoner vet de hvordan ting ikke bør være, når de tenker tekniske løsninger.

– Etter en del tenking fram og tilbake kommer vi fram til gode og funksjonelle løsninger, sier Einar Kristian Vaagland.

Egne løsninger

En løsning de har kommet på er et tippbart styrehus. Under styrehuset sitter motoren. Ved å kunne tippe styrehuset fram kommer de lett til motoren, og de sparer plass på båten de kan bruke til andre ting. På båten de leverer i helga er det lasterom med tre kamre for oppbevaring av ulike størrelse leppefisk som får den største plassen. Styrehuset er også opphengt på gummi. Dermed er det praktisk talt støyisolert.

– Vi kan føre en helt normal samtale her inne uten noen form for støy som du alltid opplever på andre båter, sier Einar Kristian.

Livsstil

To leppefiskbåter er levert med den i helga. I tillegg er et annet skrog levert utstyrt for fritidsfiske, og det fjerde skroget står i verkstedhallen klart til og utstyres til fritidsfiske det også. Båtbyggingen supplert med reparasjoner sysselsetter med brødrene fem personer. Økonomien i bedriften ønsker ikke brødrene å kommentere. De er mest opptatt av båtene de bygger. Men et søk på nettet viser en bedrift med positive tall.

– Å drive dette mekaniske verkstedet blir en livsstil. Ønsker vi en sju til fire jobb må vi gjøre noe annet, sier Einar Kristian.

Tror på framtida

Brødrene har ikke tenkt å gi seg med dette. På tegnebrettet ligger flere ideer. Både til nybygg og forbedringer på det de allerede har startet å produsere. Karene sier etterspørselen etter produktet deres er der også når skrog fire er ferdigstilt. En av forespørslene krever skreddersøm som brødrene er klare for å levere. Brødrene mener framtida for øyeblikket ser lys ut, sjøl om de av erfaring vet at den maritime bransjen stadig opplever svingninger.

– Vi kan ikke tenke oss å gjøre noe annet enn det vi gjør. Yrket falt naturlig for oss, siden vi nærmest er fødd inn i det, sier brødrene med heimgården 20 meter ovenfor verkstedet.