Vil undersøke tunnelalternativa på nytt: – Det er antyda eit betydelig innsparingspotensial