Storstreik ved Hydro – trapper ned produksjonen

foto