Råvareprisene stiger - påvirker ikke dette prosjektet

foto
Foreløpig vil ikke galopperende råvarepriser påvirke Todalsfjordprosjektet. Foto: Todalsfjordprosjektet AS.