Folkemøte om mulige milliardinvesteringer: – Vi utreder en utbygging hvor man utnytter hele fallet i et nytt stort kraftverk