Foto: Geir Forbregd

I desember 2010 er det 2973 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal.

Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken og er en økning i arbeidsledigheten på 3,5 prosent fra samme måned i fjor.

Sunndal har den høyeste arbeidsledigheten med 4,1 prosent, den laveste har Rindal med 1,1 prosent.

10 prosent av de ledige innen industri kommer fra Sunndal, grunnet at norsk Hydro ikke har full produksjon.

Ellers er ledigheten innen industri ganske jevnt fordelt.

Halsa har en ledighet på 2,8 prosent, Tingvoll har 2,4 mens Surnadal har 1,5.