HARDARBEIDENDE: Brødrene Svein, Gunnar og Jostein Sæter har travle dager. Her foran den siste nyinvesteringe, en Scania med påmontert spesialutstyr for vegsalting.

Det er en etter hvert gammel bedriftshistorie basert på transport, brøyting, sand og betong som sitter i veggene på kontoret til brødrene Sæter på Meisalstranda i Nesset. Siden først på syttitallet har familiebedriften hatt tilholdssted i den tidligere tangmjølfabrikken. På det 14 dekar store området er det i ettertid kommet opp blandeverk og haller som både skal sørge for frostfri grus og som verksted for den store bil- og maskinparken.

Scania

Historien startet i 1942 da faren og grunnleggeren av virksomheten, Arne Sæter, kjøpte sin første lastebil. Det var en liten begivenhet i heimbygda Eikesdal da Arne svingte inn på tunet med en 1929 modell Diamond T. Bilen hadde vært i bruk under byggingen av flyplassen på Aukra, og fikk påmontert vedgassgenetrator så seint som i 1945. I ettertid ble det mange bilkjøp.

I 1956 kom den første Scaniaen til gards. I åra som fulgte kjøpte Arne også noen Merchedeser, men fra 1969 har det utelukkende handlet om Scania for Arne og sønnene. De har et tett kundeforhold til Alstad Auto på Skjevikåsen som har levert mange nye biler til bedriften.

Ferdigbetong

I 1967 ble Eidsøra Sand & Betong stiftet. Virksomheten bygde videre på transportbedrifta som Arne Sæter startet. Ti år seinere ble det investert i et blandeverk for ferdigbetong.

Økonomien i virksomheten har variert, og i 2006 ble det foretatt en omorganisering av selskapet. Driften ble delt i to selskap, Eidsøra Betong og Eidsøra Transport. I ettertid kan begge selskapene vise til en grei drift.

– Vi har hatt en årsproduksjon på mellom 3000 og 4000 kubikk på blandeverket. Det året Skrøotunnelen ble bygd leverte vi mellom 6000 og 7000 kubikk, forteller Jostein Sæter som tok over som daglig leder i bedriften på åttitallet. Mens faren for det meste hadde oppdrag med brøyting, gruskjøring på veganlegg, under Aurautbyggingen og for aluminiumsverket på Sunndalsøra, har sønnene også utviklet bedriften til en moderne transportbedrift der de fleste av de opprinnelige oppdragene fortsatt er en viktig del av driften.

– Vi har hatt brøytingen fra Nesset og innover mot Sunndal siden først på 50-tallet. Sammenhengende. I tillegg har vi sommervedlikeholdet. Der får vi stadig mer å gjøre. De seinere åra har vi kjøpt inn flere maskiner som kan spyle og koste vegene. Vi har oppdrag både her i distriktet og i Hallingdal der den ene maskinen er stasjonert.

Småkraftverk

Bedriften hadde et håp om å få betongleveransene til byggingen av tunnelen langs Oppdølsstranda. Konkurransen er hard også om betonganbudene og Eidsøra Betong nådde ikke helt opp. De leverte likevel rundt 1000 kubikk til anlegget under oppstartfasen i fjor, og har påtatt seg å være reserveløsning for firmaet som fikk leveransene. Skjer det noe uforutsett med deres blandeverk, kan Eidsøra Betong bidra.

– De seinere åra er det bygget mange småkraftverk rundt om i distriktet. Vi har levert betongen til flere av disse. Dette har vært viktig for oss. I år ser det ut til at det går mot et normalår på betong. Vi håper blant annet på å få leveransene til flerbrukshallen som skal bygges i Eidsvåg. Der kommer det jo til å gå med en del betong.

Kjører for Hydro og Aleris

I tillegg til vegvedlikeholdet og blandeverket, har brødrene også investert i tippsett. Dette er biler som har oppdrag både for aluminiumsverket og Aleris.

– Vi er per i dag ti ansatte i Eidsøra Betong og Eidsøra Transport og er slik en viktig arbeidsplass i Nesset. Foruten de som er ansatt på langkjøring, trår vi øvrige til der det er nødvendig. Jeg tar sjøl på meg kjeledressen når behovet er der, sier Jostein Sæter.

Han er for så vidt fornøyd med å drive næringsvirksomhet i kommunen, men sier han sakner et sterkere fokus på næringsliv og arbeidsplasser.

– Jeg synes det er positivt med Vekstkommuneprogrammet og det arbeidet som gjøres der. Det er viktig. Kommunen burde likevel vært flinkere til å tilrettelegge for industritomter. Nå forstår jeg det slik at det kan bli klargjort et areal på Toven. Det er bra.

– Sjøl har dere stort nok område på Meisalstranda?

- Ja, vi har 14 dekar her. Egentlig er det plass til flere virksomheter på området. Vi har blant annet en 650 kvadratmeter stor verkstedhall som det er ledig kapasitet i.

Brødrene Jostein (61), Svein (59) og Gunnar (56) begynner å bli godt voksne, og er litt usikre på hva det blir til med virksomheten når de en gang i framtida bestemmer seg for å pensjonere seg.

– Vi får se. Barna har tatt sin egen utdannelse og det er ikke sjølsagt at noen av de tar over, sier de tre.