Kommunesyret i Surnadal vedtok å gå til forhandlinger med legene i Surnadal om å videreføre lokal legevakt en time på hverdager og to timer på lørdag på kontor og to timer til uttrykning.

Etter at kommunen gikk med i Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen i 2011 har legene hatt denne vakta som ei overgangsordning. Så langt har legene sagt seg villig til å videreføre lørdagsvakta med to timer på kontor og en time til utrykning mot 1.000 kroner timen.

Om legene ikke ønsker å fortsette sine frivillige kveldstimer ber kommunestyret rådmannen utrede ei sak der det blir lokal legevakt fram til klokka 20.00 på kveldene hverdager.