Statnett konsern fikk i fjerde kvartal 2012 et resultat etter skatt på 115 millioner kroner, sammenlignet med 226 millioner kroner for samme periode i 2011.

For året 2012 ble resultat etter skatt 837 millioner kroner sammenlignet med 1 000 millioner kroner for året 2011.

Reduksjonen skyldes både lavere inntekter og økt ressursinnsats for å håndtere økt prosjektvolum i 2012, melder Statnett.