Ap stemmer på sitt landsmøte i dag over om de skal å gå inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringa. En delt redaksjonskommite legger fram en innstilling om styrt avvikling av næringa.

Ikke uventet får partiet ros for dette vedtaket av Dyrevernsaliansen og NOAH. Organisasjonene tar det for gitt at det på Ap landsmøtet blir flertall for kommiteens innstilling.

Dyrevernsorganisasjonene ser det som en seier for egen kamp gjennom ti år for å få slutt på pelsoppdrett. Dyrevernerne mener mink og reveoppdrett er dyremishandling,  og organisasjonene har de seinere åra dokumentert store lidelser hos oppdrettsdyr.

Dyrevernerne håper Ap og SV får med seg Senterpartiet i et regjeringsvedtak om avvikling av pelsdyroppdrett. Sp mener pelsdyroppdrett som en viktig distriktsnæring, fortsatt skal få eksistere, forutsatt forsvarlig drift.

Oppdretterne sier de aller fleste av dem driver forsvarlig og tar godt vare på dyrehelsa. Pelsprodusentene mener god dyrehelse er nødvendig for å få gode produkt.