Nylig deltok de to i konkurranse i regi av hundeklubben i Sunndal, gikk feilfri løype – og vant.

– Jeg tror det kan være veldig verdifullt for barn å oppleve samspillet med en hund, sier leder i klubben, Tove Valseth.

Når barn og unge lærer godt samspill med en firbeint venn, kan det legge grunnlaget for et helt spesielt vennskap.

Nå inviterer hundeklubben i Sunndal flere barn og unge til å bli medlemmer og delta på aktivitetene i regi av klubben.

– Det er mange barn og unge som vokser opp med hund, men de har ikke bestandig noe forhold til det med hundetrening, sier Valseth.

Blant dem som ofte er med på hundeklubbens aktiviteter, er Kamilla Warmøy Ansnes. Hun er åtte år gammel, og har i likhet med broren Emil (10) vokst opp i et hjem med hunder, forteller mamma Janne Warmøy. Særlig Kamilla liker godt å være med på trening. Og mens mamma trener blant annet lydighet og blodspor, synes Kamilla det artigste er agility. Nylig stilte hun til start i Lydighet- og blåbærstevne i agility, som hundeklubben i Sunndal arrangerte i samarbeid med klubben på Oppdal. Agility handler om samspillet mellom hund og hundefører i en løype med forskjellige hinder som hunden skal passere i riktig rekkefølge, med færrest mulig feil, på kortest mulig tid. Hundeføreren må aktivt bidra med styringskommandoer som den firbeinte må følge for å lykkes. Kamilla og Tinah deltok i blåbæragility, med en enklere bane, gikk løypa feilfritt, og vant.

– Agility passer godt for barn, så lenge hunden har litt oppdragelse i bunnen og hører etter, mener Janne. Hun legger til at det alltid skal være voksne til stede – at det er de voksne som skal ha ansvaret.

– Jeg tror agility kan være et fint sted å begynne. Det er artig både for barn og hund, sier Janne, som også tror det kan gi god mestringsfølelse for barna når de greier å styre hunden gjennom de ulike utfordringene på banen.

Janne er sjøl mangeårig medlem i den lokale hundeklubben. Sin første hund fikk hun i 1984, og siden har hun hatt minst en firbeint venn i livet. I dag har familien både Tinah og en ni måneder gammel labrador. De krever mye – men gir enda mer tilbake. Janne sier det for henne har vært godt å ha et miljø rundt seg. Med folk som deler interessen for hund.

– Og som forstår hvorfor man velger å bruke så vanvittig mye tid på dette, ler hun.

Hundeklubben i Sunndal opplever en jevn medlemsvekst, og passerte nylig hundre medlemmer. Noen av dem som kommer til er ferske hundeeiere, mens andre er folk som har hatt hund en stund – og har oppdaget verdien av å være del av et miljø. Valseth tror også en del av medlemsveksten kan tilskrives klubbens nye flotte anlegg i Fagerhaugene, et område som innbyr til mye fin hundeaktivitet.

– Vi er veldig glade for å ha fått på plass dette flotte anlegget her i dette området. Det finnes mange eksempler på steder hvor folk med hund blir skjøvet ut av sentrum, men slik er det ikke her. Sunndal kommune ser verdien av å la oss holde til her, midt i smørøyet, hvor folk ferdes, sier Tove. Hun legger til at det er en stor verdi i å ha et slikt område, både for hunder og eiere. Her er det fast tirsdagstrening, og klubben har også andre aktiviteter gjennom året: i sommer ble det blant annet arrangert kurs i både agility, nosework og hverdagslydighet. Nylig er det innkjøpt nytt agilityutstyr, og klubben kan også tilby rallylydighet, opplyser Valseth.

Hundeklubben har innledet et samarbeid med klubben i Oppdal – som stevnet tidligere denne måneden var et resultat av – og i tida som kommer er det mer på trappene. Neste år vil klubbene invitere til cup, med ett arrangement før sommeren og ett etter, og konkurranser i både agility og lydighet. Valseth sier at samarbeid kan være en nøkkel til å gjøre begge klubbene bedre, blant annet gjennom å utnytte hverandres ressurser. Flere av medlemmene i Sunndal er også medlemmer i klubben på Oppdal, som blant annet har tilbud om innendørs trening i vinterhalvåret.

– Det er mange som trener mye, og jeg tror de vil synes det er artig å få muligheten til å konkurrere litt, sier hun.