Klokka 18.42 søndag kveld oppsto det en kortslutning i en samleskinne for en transformator, og fabrikkstrømmen til Hydro Sunndal Metallverk falt ut. Dette førte i tur til at også produksjonsstrømmen forsvant. Hele verket ble mørklagt, og produksjonen stoppet opp. Først to timer og seks minutter seinere var alt inne igjen.

– Det tok tid å få oversikt, men etter hvert fikk vi kontroll på situasjonen, sier fabrikksjef Martin Sagen.

Berget cellene

Han understreker at alle celler berget etter strømutfallet. Ved langvarige strømbrudd vil temperaturen synke såpass mye at flytende aluminium størkner i cellene – at de «fryser inn». Dette skjedde ved Hydros anlegg i Qatalum i 2010, og innebar store økonomiske tap. Dette greide en altså å unngå søndag kveld.

– Det var viktig å få cellene opp igjen så raskt som mulig etter strømutfallet, sier Sagen, og gir honnør til ansatte som sto på for å redde cellene etter strømutfallet. Mange ble kalt inn som følge av hendelsen, og det ble etablert KO.

– En del har stått på hele natta, skyter informasjonsleder Jon Kristian Schnell inn.

Etter at feilen var avdekket og det elektriske anlegget klarert søndag kveld, ble først hjelpeanleggene – som gassrenseanlegg, trykkluft og sjøvannspumper – strømsatt og gradvis koblet inn. Flere hundre operasjoner måtte gjennomgås før elektrolyseanleggene Su 3 og Su 4 ble koblet inn klokka 21.00. Etter slike hendelser vil det oppstå mange mindre følgefeil som det tar lang tid å rette opp før situasjonen igjen kan sies å være tilbake til det normale, opplyser Schnell.

– Det er mye som må justeres og resettes, det er en prosess som tar tid.

Det er 340 celler som i dag er i produksjon i Su4, samt 92 i Su3. Mandag ettermiddag var det fortsatt ikke helt normal drift ved verket, ettersom noen celler brukes til å produsere bad.

Kommisjon

Ingen personer kom til skade ved hendelsen søndag kveld.

Metallverket taper noe produksjon som følge av utfallet. Hvor mye, er det for tidlig å si noe om.

– Det er viktig å poengtere at vi har hatt svært god drift en stund, og derfor er det veldig synd at dette skjedde, sier Sagen.

Også i november i fjor falt strømmen ut ved metallverket på Sunndalsøra. Da var strømmen borte i 12 minutter. Hydro krever erstatning fra Statnett for dette utfallet, som ifølge Teknisk Ukeblad skal ha skyldtes at en av Statnetts transformatorer på Viklandet hadde satt temperaturgrensa for lavt, slik at først den ene, så den andre transformatoren falt ut. Søndag var årsaka til strømutfallet altså å finne inne på verkets eget område.

Det er nedsatt en intern kommisjon som skal jobbe for å klarlegge årsaka til utfallet søndag kveld.

– Det er viktig å finne rotårsaka til hendelsen, understreker Schnell.