Det går fram av innstillingen til økonomi- og planutvalget, som har møte 4. desember. Rådmannen foreslår å bruke av pengene som er satt av til sentrumsutvikling. Han foreslår også at utvalget skal si ja til å forskuttere 200.000 kroner i forventede spillemidler. Det heter videre i innstillingen at administrasjonen i kommunen gis oppgaven med å prosjektere og gjennomføre utbyggingen, i samarbeid med private aktører, som må gå inn med minst 100.000 kroner som sin andel. Kommunens hovedanlegg for skøyter skal fortsatt ligge på Gjøra. Det nye prosjektet dreier seg om å legge en form for kunstis på et felt på Øratorget, en is som ikke smelter selv i plussgrader, og som kan ligge året rundt. Flaten blir 22 ganger 16 meter og prisen totalt 521.000 kroner.