Kraftig prisøkning på mange hundre tusen varer i forkant av Black Friday