Foreslår å kjøpe biler til flyktningene og avvikle landbruksfondet