Meteorologene: – Det kan lokalt komme 60–100 millimeter