– Vi ser en tydelig effekt av å ha så store TV-produksjoner på besøk

foto