Bygda trues stadig med å miste tilbud. Nå slår de ring om bygda si

foto