Gjødselpriser og nedbør har hatt klar effekt på kornhøsten

foto