Derfor sier politikerne nei til torskeoppdrett her