Ny Raudsand-debatt: Knapt fleirtal for oppstart på Deponi 2

foto