Mange ble stoppet av disse to. Her vil de stå oftere framover