- Han har misbrukt tilliten til barn i familien, og han har gitt penger for tjenestene. De er tilbudt mange penger, og beløpet høynes for å gjøre mer. Det er grovhet i handlingene som er utført. Tiltalte har vist et fast forbrytersk forsett over ti år, og som har betydning for jentene når de kommer i voksen alder, sa aktor Fredrik Meringen i sin prosedyre. Han mener handlingen for to av jentene bærer preg av tvang. Lovens minstrestraff for tiltalen er to år års fengsel. Meringen la også frem dokumentasjon av 21 barnepornorgrafiske bilder som ble funnet på tiltaltes hjemme-PC under dag to av rettssaken mot den overgrepssiktede mannen fra Sunndal. I alt lå det 113 pornografiske bilder på harddisken. 21 av disse er etter politiets mening åpenbart fotografier av barn. Tiltalte ble anmeldt for utukt og seksuell omgang med mindreårige i april 2006, og han hentet opp fotografiene siste gang 3. mai samme år. Politiet legger ned påstand om inndragning av harddisken. Dommen skal avsies i dag klokka 14. Driva.no kommer tilbake med mer.