Det er ikke hver dag en får ministerbesøk på garden, så det ble en dag litt utenom det vanlige for Torbjørn og Maria Mikkelsen og sønnen, Oddvar Mikkelsen, som også er leder i Surnadal Bondelag.

Som en del av programmet for Slagsvold Vedums besøk i landbruksfylket Møre og Romsdal, inviterte bondelagslederen landbruks- og matministeren til orientering, prat og befaring på garden der han og foreldrene har bygd samdriftsfjøs. Og til tross for tett program og en landbruksdebatt langt utover mandagskvelden i Surnadal Kulturhus, var det en fortsatt like sprudlende opplagt og interessert statsråd som besøkte Mikkelsenfamiliens gardsbruk tirsdag formiddag.

Automatisert samdriftsfjøs

Det er Torbjørn og Maria som driver garden til daglig, mens Oddvar og kona Kari har andre jobber i tillegg. Oddvar jobber i 60 prosentstilling i Norgesfôr Orkla på Fannrem, mens kona jobber heltid som daglig leder på Husfliden i Surnadal. Dette er også noe av kjernen i landbrukspolitikken; inntektsgrunnlaget i landbruket er for dårlig.

To garder er her sammenslått til en, med Oddvar og Kari på den ene, og Torbjørn og Kari på den andre. Helautomatisert samdriftsfjøs ble bygget for fem år siden. Oddvar arbeider deltid på garden når han «har fri», men er avhengig av annen jobb for at det skal bære seg økonomisk. Av totalt 190 dyr er rundt 150 i fjøset, og av disse er det nå 55 melkekyr. Grunnkvoten er på 475 000 liter.

Mange i landbruksnæringa var samlet på garden her for å orientere landbruksministeren om sine valg, erfaringer og utfordringer. Hovedbudskapet til Slagsvold Vedum er at lønnsomheten i landbruket må opp.

– I Møre og Romsdal er det grasbasert husdyrhold som dominerer. Tiltakslysta og viljen til å drive er stor, men gjennomføringsmuligheten må bli bedre. Mange må ta valget om de skal investere i landbruket, eller heller satse på noe annet. For at folk skal kunne satse må vi ha samme grunnlag for inntekts- og velferdsordninger som andre yrker. Matvareproduksjonen er viktig, og matvareberedskapen blir ikke nødvendigvis enkel å opprettholde i framtida, noe mange ikke helt forstår, sier bondelagslederen.

Lærerikt og nyttig besøk

Vedum lyttet interessert i det som ble fortalt, og syntes det var et lærerikt og nyttig gardsbesøk.

– Gjennom slike samtaler kommer det blant annet fram en hel del om usikkerheten omkring det å satse og investere i landbruket. Og når jeg i tillegg får en omvisning i et sånt høyteknologisk samdriftsfjøs, så har dette så absolutt vært en interessant og nyttig dag, sier Slagsvold Vedum.

Han syntes fjøset er et imponerende bygg, og at det alltid er veldig inspirerende med slike besøk.

Trygve Slagsvold Vedum blir av de frammøtte sett på som en god og engasjert ambassadør for næringa og riktig mann for den jobben han er satt til å gjøre.

I Surnadal er det mange som satser på landbruket, til tross for at det er krevende. Det er ikke tiltakslysta det står i, men gjennomføringsmuligheten.

Mer i Driva onsdag.