Fem bilførere blei ilagt gebyr for å kjøre uten bilbelte i en UP-kontroll tirsdag.

UP kontrollerte bilbeltebruk ved Grimsmokrysset i Surnadal.

Samme dag hadde de fartskontroll ved Ranes kirke der de skrev ut åtte forelegg, sju for fart og ett for å bruke mobil under kjøring.

På politiloggen hadde politiet skrevet at fartskontrollen var ved Grimsmokrysset, noe Drivas våkne lesere fant ut ikke kunne stemme.