Stortingsrepresentant Helge Orten (H) mener der er all grunn til å få fortgang i bruprosjektet over Todalsfjorden. Orten mener Todalsfjordprosjektet bør søke å få forlenget bompengeperioden fra 20 til 40 år, det bør kunne gjennomføres i et samarbeid mellom offentlig og privat sektor og det bør søkes gjort ved bruk av ny og kanskje rimeligere teknologi en dagens tradisjonelle.

– Bør absolutt få i gang en debatt om prinsippet om å forlenge bompengeperioden for ferjeavløsningsprosjekter til 40 år, sier Orten.

– Får vi forlenget bompengeperioden vil Todalsfjordprosjektet være sjølfinansierende, sier styreleder Lars Løset i Todalsfjordprosjektet.

Løset presenterer i dag et regnestykke som sier samferdselsprosjektet beregnet til 2,4 milliarder kan gå i null om bompengetida utvides. Løset sier han har satt opp regnestykket for finansiering av prosjektet på en måte som han forstår. Regnestykket er lettfattelig satt opp og viser at behovet for fylkeskommunal/lokal andel av prosjektet er 930 millioner kroner med dagens 20-årige bompengeordning. Med dobbelt så lang nedbetalingstid vil bompengene dekke de 930 millionene. Orten mener siden ferjeavløsningsmidlene et slikt prosjekt får beløper seg til 40 år, ser han ingen grunn til at det ikke skal gå å ha bompenger like lenge.

– Alternativet er å betale for ferje til evig tid, og det blir ikke billigere med åra, sier Orten.

Likeledes mener Orten det bør kunne gå å løse Todalsfjordprosjektet som et OPS-prosjekt. Det vil si at privat selskap står for administrasjon og utbygging. Dette tror fylkespolitiker Kristin Sørheim (Sp) vil gjøre det lettere å få realisert prosjekt som Nordøyvegen og Todalsfjordprosjektet, fordi fylkeskommunen slik hun ser det verken har kapasitet eller kompetanse til å klare det.

– OPS kan bli aktuelt med Nordøyvegen og da også Todalsfjordprosjektet og prosjektene kan da kjøres parallelt, sier hun.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) i Surnadal mener det bør kunne gå å legge anbudene ut åpnere enn i dag og gjøre det lettere for private selskap med andre teknologiske løsninger å få prosjekt som Todalsfjordsbrua. Orten tror også det å søke alternativ teknologi kan være farbar veg.

– Statens vegvesen har sitt system og sin teknologi, men det kan finnes andre, bedre og billigere løsninger det er verdt å søke, sier Orten.

Dette kom fram på et møte daglig leder Bergsvein Brøske i Todalsfjordprosjektet hadde tatt initiativ til. Han og styreleder i prosjektet møtte politikere og næringslivsfolk fra Surnadal og Sunndal i Surnadal fredag.

– Skal vi få til den vekstimpuls i regionen som vi ønsker må Todalsfjordprosjektet i grunnen være en billig investering, mener ordfører Ståle Refstie (Ap) i Sunndal.