I forbindelse med nærpolitireformen er det tatt opp om bygdene skal ha såkalte politikontakter, som tidligere omtalt i Driva og kommentert av ordfører Rolf Jonas Hurlen.

I kommunestyret torsdag stilte Svein Atle Roset (KrF) spørsmål ved dette:

- Det er bortimot fullt fravær av politi slik det er nå. Vi må ruste opp dem som tar vare på oss når noe skjer, som for eksempel ambulansen. Det som står i utredning om politikontakt - skal det være en trøst og hjelp? Er dette en lensmann light? Jeg tror, for å si det brutalt, at det går på pratestadiet dette. Har vi ikke nødetater som rykker ut, står vi i en dårlig stilling.

Han mener dette med politi og lensmann er viktig å ta vare på i Nesset:

- Vi ønsker å gå inn i politisamarbeid med Molde når vi nå skal slå oss sammen med Molde, og ikke gå inn i et samarbeid mot Sunndal.

Ordfører Rolf J. Hurlen kommenterte:

- Ja, politikontakt vil nok være en lensmann light. Vi vil at det skal være boplikt på denne personen på grunn av dette med tilstedeværelse.

Hurlen sa videre at de var frimodige nok til å be om bemanning på dagtid på lensmannskontoret i Eidsvåg.

Toril M. Strand mente det ikke var å være frimodig:

- Det skulle bare mangle at vi får åpent på dagtid. Med nærpolitireformen skulle det bli bedre, ikke verre.