Kulturkonsulent Turid Øverås innstiller på dette i sin saksutredning til hovedutvalget for helse og kultur som har møte tirsdag.

Debatten rundt egnete lokaler til ungdomsklubben har pågått i månedsvis. En tid så det ut til at ungdomsklubben skulle få bruke lokalene til det gamle aktivitetssenteret.

De trenger lokalene sjøl til lager av hjelpemidler. I tillegg kan lokalene brukes til andre aktiviteter ved aktivitetstjenesten.

Dagens verksted i den gamle brannstasjonen i Eidsvåg skal avvikles.

Kulturkonsulenten fastslår at det haster med å finne lokaler til ungdomsklubben i sentrum. Lokalene til aktivitetssenteret er lett tilgjengelige.

I møte med enhetsleder for helse og omsorg, avdelingsleder for aktivitetstjenesten, rådmann, kulturkonsulent og ungdomsarbeider, er det enighet om at ungdomsklubben kan få ha klubbkvelder i de nye lokalene til aktivitetssenteret.

Det er laget forslag til leieavtale, ordensregler og retningslinjer for bruken av lokalene. Leieavtalen skal gjelde fra 20. mars 2012.