Dødsbrannen i Oppdal: Bygningen var ikke godkjent for utleie