Får støtte til bevaring av historisk bygningsmiljø

foto