Får dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder

foto