Statnett tar miljøhensyn - gjenbruker høyspenttrase