Hesteskokasting og dans hører sammen når Gla’danserne drar på tur

foto