Uenighet blant dommerne da mann ble dømt for ruspåvirket og uaktsom kjøring