Fra politiloggen:

08.20: TRAFIKKULYKKE UTEN PERSONSKADE - TINGVOLL.

Politiet mottok melding om en lastebil som sor utfor veien på E39 ved Øydegard. Undersøkelser viste at fører og passasjer var uskadd, mens bilen måtte taues opp.