Vegvesenet tror veibygging medvirket til raset i Heim

foto