Økt beredskap: – Det er fullt i akuttmottaket. Det er fullt på sengepostene, og det er fullt i korridorene

foto