Gulstripeaksjonen tilbake - krever ulykkesbelastet vegtrasé bedret

foto