Folk står i kø for å ta bilde av bilen til Nils Ove

foto