– Han samlet i flere tiår. Det er flere hundre

foto