foto
Fra venstre: Kris Claessen, Terje Johnsen og Aksel Rødseth Ulvund. Foto: Gunhild Nyaas

Aksel (37) tok sjansen på ny utdanning. Nå er «alle gode ting tre» for håndverkerne Claessen og Johnsen