Priser kommunenes vilje til å ta i mot flyktninger

foto