I februar 2011 satte han seg bak rattet på kameratens bil og kjørte fra Sunndalsøra mot Ålvundfjord, til tross for at han var påvirket av alkohol. Politiet fikk samme kveld melding om mulig bilbrukstjuveri, og rykket ut. De traff på mannen i Ålvundfjord, og oppfattet ham som beruset, han luktet alkohol og var sint. Han ble orientert om mistanken om bilbrukstjuveri og påsatt håndjern, før han ble ført ut i politibilen like utenfor huset han oppholdt seg i. Mannen dyttet da den ene politibetjenten med skulderen mot siden av politibilen i et forsøk på å få ham ut av balanse. Deretter sparket han ham to ganger i leggen. Han kalte videre politibetjenten for blant annet "satan" og "idiot".

Etter pågripelsen, under transport til arresten i Kristiansund, sa han til den samme politibetjenten at han skulle knuse ansiktet hans. Han sa også at han visste hvor han bodde, og at han skulle slå ham i hjel når han fikk av seg håndjernene.

Sunndalsmannen forklarte imidlertid at han skled på veg ut i bilen, fordi det var glatt, og at voldsbruk fra hans side under pågripelsen ikke var forsettlig utført. Han erkjente ikke annen voldsbruk mot betjenten, eller at han framsatte trusler mot ham, kun at han kalte ham "idiot". Retten festet heller ikke lit til mannens forklaring på disse punktene.

Blodprøve tatt av ham et par timer etter at kjøringen fant sted, viste en alkoholkonsentrasjon på 1,36 promille.

Laget bråk

Mannen ble ført i arrest ved politistasjonen denne dagen. Av en for retten ukjent grunn, ble han imidlertid løslatt samme kveld. Da oppsøkte han et utested i byen, drakk alkohol, og ble etter hvert beruset. En ansatt på utestedet opplyste til en ordensvakt at mannen på grunn av beruselse var uønsket på stedet. Mannen fikk beskjed om dette, men ble sint da han også fikk beskjed om at han ikke fikk lov til å ta med seg alkoholholdig drikke ut fra utestedet. Mannen dyttet vakta bakover og tok strupetak på ham. Vakta fikk pustebesvær som følge av strupetaket.

Sunndalingen forklarte i retten at han ikke utøvde vold mot vakta. Han ønsket å drikke ut før han forlot stedet, og holdt kun vakta unna ved å heve armen sin mot ham. Retten festet ikke lit til denne forklaringen.

Sunndalingen var også tiltalt for å i beruset tilstand ha opptrådt plagsomt og sjenerende overfor andre gjester på utestedet. Det ble ikke framlagt bevis i retten for dette, og dermed ble han frifunnet for denne posten.

Da politiet ble varslet om hendelsene på utestedet, rykket personell fra Kristiansund politistasjon ut, og to betjenter traff på mannen utenfor et annet utested i byen. Det ble besluttet at mannen skulle plasseres i drukkenskapsarrest. En tredje politibetjent kom til stedet for å bistå ved innbringelsen. Imidlertid rev mannen seg løs og holdt seg fast i et gjerde – og måte rives løs av politiet. Under transport til arresten kom han med ukvemsord til den ene politibetjenten, og kalte ham blant annet "drittsekk" og "maktsyke jævel".

Straffet en rekke ganger

Da saka var oppe i Nordmøre tingrett, ble det til straffutmålingen vist til at det av allmennpreventive hensyn skal reageres strengt i tilfeller der polititjenestemenn med vold eller trusler søkes påvirket under sin lovlige tjenesteutøvelse.

Mannen er straffet en rekke ganger i perioden fra 1990 til 2010, blant annet flere ganger for vold og vegtrafikkriminalitet. "Retten bemerker at tidligere straffedommer ikke synes å ha hatt preventiv effekt overfor tiltalte, og individualpreventive hensyn tilsier en markert reaksjon", heter det i dommen. Han startet soning av en 90 dagers fengselsstraff i juni i fjor – etter å ha unnlatt å møte til samfunnsstraff som han ble idømt i januar 2009 – og retten tok hensyn til dette ved utmåling av fengselsstraffen.

Mannen ble frifunnet for bilbrukstjuveri. Dette på grunn av at retten ikke kunne utelukke at det forholdt seg slik sunndalingen forklarte – at kameraten ga sine bilnøkler til ham, og samtykket til at han brukte bilen hans.

Mannen ble dømt til 90 dagers fengsel. To dagers varetekt kommer til fradrag.

Han må også betale en bot på 5000 kroner.

Dommen ble avsagt allerede i juni 2012 – men ble først gjort offentlig i slutten av januar.