I løpet av sist natt er det stjålet diesel fra tanker samt to store batterier fra yrkeskjøretøy ved Valsøybotten i Halsa.