Kapasiteten i salen er nærmest sprengt på grunn av det store frammøtet. Politikerne behandler i dag rådmannens forslag til ny skole- og barnehagestruktur i kommunen. Tre skoler og like mange barnehager foreslås nedlagt.

Driva vil følge saka på nett i dag.

Dette er innstillingen fra rådmannen:

Kommunestyret vedtar ny skole- og barnehagestruktur med følgende endringer i forhold til dagens struktur:

1) Furu skole legges ned og elevene flyttes til Sande skole fra skoleåret 2013/14. Det innføres sikringsskyss hele skoleåret for elever uten skyssrett fra Furukretsen.

2) Det opprettes ny barnehage i lokalene til Furu skole og aktivitetssenteret. Malurten barnehage og Villabyen barnehage legges ned med virkning fra barnehageåret 2014/15.

3) Det opprettes oppvekstsenter på Gjøra med barnehage og 1.-7 årstrinn fra skoleåret 2013/14.

4) Øksendal oppvekstsenter legges ned og elevene ved skoleavdelinga flyttes til Tredal skole fra skoleåret 2013/14. Barnehageavdelinga ved oppvekstsenteret opprettholdes, knyttes organisatorisk til Tredal barnehage og lokaliseres til barnehagebygget i Øksendal som i dag.

Sunndal kommune yter et årlig tilskudd tilsvarende det kommunen betaler i leie for samfunnshuset i dag, slik at driften av Øksendal Samfunnshus kan opprettholdes.

Skolelokalene i Øksendal stilles til disposisjon for lag og organisasjoner, eventuelt for næringsutvikling i bygda.

5) Ålvundeid skole legges ned og det etableres én felles skole i Ålvundfjord. Stortuva sine to avdelinger slås sammen til én felles barnehage på Ålvundeid. Det knyttes SFO-tilbud til Stortuva barnehage på Ålvundeid med følge på skolebussen.

Sunndal kommune yter et årlig tilskudd tilsvarende det kommunen betaler i leie for grendahuset i dag, slik at driften av Ålvundeid Grendahus kan opprettholdes.

Frem til de bygningsmessige konsekvensene er utredet og nødvendige utbedringer er gjennomført, slås skolene sammen med småskoletrinnet/SFO på Ålvundeid og mellomtrinnet i Ålvundfjord. Stortuva barnehage opprettholdes midlertidig med to avdelinger som i dag.