30 personer kom og ga sitt syn på vilkårene for fortsatt konsesjon til vannkraftproduksjon i vassdraget. Hovedkravene om minstevassføring og en liten stasjon i Litj Bøvra fikk tilslutning.

I tillegg kom innspill om å renske opp småbekkene ned i Bævra for å få fisk til å gå opp i dem og minstevassføring i vatna som demmes opp for å gi vann til kraftverket i Bævra. Disse forslagene blir arbeidet inn i vilkårene.