Unni Gjørsvik, Nina Larsen Romfo og Sanna Meisingset var godt i gong med dagens produksjon av Sunndalsvotten då Driva var innom. Foto: Tina Fløystad

Suksessrik vott

Ordføraren fekk det fyrste paret og dei som vil kjøpe seg eit par Sunndalsvottar no, må stå på venteliste. Driftige damer på Øran aktivitetshus syr til den store gullmedalje.