Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har innvilga 8,93 millionar kroner til nye breibandprosjekt i Møre og Romsdal. Midlane vert fordelt av Møre og Romsdal fylkeskommune, etter søknad frå kommunane. Søknadsfrist for nye prosjekt er 15. juni 2013.

Det er kommunar innafor verkeområde II-IV for distriktspolitiske verkemidlar som kan søkje.