Resultatet før skatt kom på 2,63 millioner kroner. Netto utlån er per 31.mars på 1,163 milllioner kroner, mens innskuddet er på 908 millioner kroner. Banken har god kapitaldekning på hele 19,71 prosent. Bokførte tap i første kvartal er på 0,47 millioner mot 0,3 millioner på samme tid i fjor.