Berg Jacobsen AS presenterte i dag ei utviding for 20 millionar kroner. Det skal byggjast 23 nye gjesterom og det blir ny konferansesal.

I tillegg til Berg Jakobsen AS er Olav Thon og Innovasjon Noreg sterkt inne i denne satsinga. Dette skjer på handelsstaden som i si tid blei driven av oldeforeldra til investor Stig O. Jacobsen.

Vi har med oss sterke aktørar, og det er gjort med langsiktig kapital som har råd til å vente på avkastning. Men det er klart at dette er ei investering av og for hjertet også, seier Stig O. Jacobsen til NRK Møre og Romsdal.